แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มกราคม, 2023 by
แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
SPNCITY
| No comments yet


            

                ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกร้างสามารถตรวจสอบรายการที่ดินตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (บอร์ดประชาสัมพันธ์) 


แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
SPNCITY 4 มกราคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment