ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 มกราคม, 2024 by
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔷️ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

✅️✅️️ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชน 

✅️✅️ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

✅️✅️ เพื่อให้ผู้สูงอายุทั้ง 2 แห่ง ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกัน


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment