ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
15 ธันวาคม, 2023 by
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

✨นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 15 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment