ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 มกราคม, 2024 by
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

✨ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนะนำ นายนาวาวิน ชัยโม รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ตามคำสั่งนายกที่ได้มอบหมายให้รองนาวาวินคุมกองสาธารณสุข

❇️ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบาย พร้อมปรับรูปแบบการทำงาน ติดตามงาน และรับฟังปัญหา เพื่อให้การทำงานภาคสนามมีสภาพคล่อง รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียนได้ไวยิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน


ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment