ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
30 มกราคม, 2024 by
ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

✨ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

✅ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

👉 ประธาน อัตราค่าตอบแทน/เดือน 1,000 บาท

👉 กรรมการ อัตราค่าตอบแทน/เดือน 800 บาท

✅ โดยวันนี้มีประธานและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 18 ชุมชน


ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment