พิธีเปิดโครงการสองพี่น้องโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กรกฎาคม, 2023 by
พิธีเปิดโครงการสองพี่น้องโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✨✅ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสองพี่น้องโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการ ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

พิธีเปิดโครงการสองพี่น้องโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20 กรกฎาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment