พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท
18 สิงหาคม, 2023 by
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


⚽️วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบรรประชา อมรไตรภพ ที่ปรึษาฯ นางรำเพย ภมรมานพฯ ที่ปรึกษาฯ 

🏀พร้อมด้วยประธานชุมชน และพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวน ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท ท่ามกลางความสนุกสนานของกองเชียร์จากพี่น้องประชาชนในทุกชุมชน


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 18 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment