โครงการตามพระราชดำริ พัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
29 สิงหาคม, 2023 by
โครงการตามพระราชดำริ พัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✨❇️ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางรำเพย ภมรมานพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายมนูญ สำเร็จทรัพย์ ประธานชุมชนคลองมะดัน และประธานชุมชนในเขตเทศบาล

✨ดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริ พัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยในวันนี้ได้ลงพื้นมี่ดำเนินการในชุมชนคลองมะดัน


โครงการตามพระราชดำริ พัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment