โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป "ผ้ามัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ตุลาคม, 2023 by
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป "ผ้ามัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔹🔸วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป "ผ้ามัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

🔸🔹พร้อมด้วยประธานชุมชนในเขตเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป "ผ้ามัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment