งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
2 กุมภาพันธ์, 2024 by
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🎉🏆🎉 #ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

🎊🏆🎊 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ภายใต้การบริหารงานโดย นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน และคุณครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 

🏆 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1 - 6

     เด็กชายปุณณวรรธน์ ดีศรีสุข

     เด็กชายศิวกร แสงอรุณ

     เด็กชายภคพงษ์ บัวคำ 

     เด็กชายปัญญา แซ่เฮง

     เด็กชายณัฐพัฒน์ สุนทรารักษ์

     เด็กชายรักชลิต ล้ำเลิศ

     เด็กหญิงธัญลักษณ์ โกมลสิงห์

     เด็กหญิงสุพิชญา สุนทรวิภาต

คุณครูผู้ฝึกสอน 

     นางสาวณฐมน แสนชา

     นายณรงค์ศักดิ์ ขวัญยืน

🎯 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 2 กุมภาพันธ์, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment