นายกเทศมนตรีฯ เข้าอวยพร ผวจ.สุพรรณบุรี
6 มกราคม, 2022 by
นายกเทศมนตรีฯ เข้าอวยพร ผวจ.สุพรรณบุรี
SPNCITY
| No comments yet


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

เข้าอวยพร ผวจ.สุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำโดยนางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้เดินทางเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในปี 2565 พร้อมกับขอพรปีใหม่จาก

 

ท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้องนายกเทศมนตรีฯ เข้าอวยพร ผวจ.สุพรรณบุรี
SPNCITY 6 มกราคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment