ขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชน 27 พฤศจิกายน 2566
30 มกราคม, 2024 by
ขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชน 27 พฤศจิกายน 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 

✨นางชนิษา  วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นผู้นำขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชน ไปพร้อมกับประธานชุมชน พนักงาน และประชาชนในชุมชน ไปยังท่าน้ำวัดอัมพวัน

✳️ โดยมีการประกวดกระทงทั้งแบบประณีตศิลป์ และแบบประยุกต์ศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ในการนี้ท่านนายกได้ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

✅ ผลการประกวดกระทงประเภทประณีตศิลป์ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหน้าอำเภอ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนประชาร่วมใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนสองพี่น้อง

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนนายจาง

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนไผ่หมู่

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่ ชุมชนคลองมะดัน

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนสะพานโค้ง

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนปฐมตวงทอง

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนอำเภอเก่า

✅ ผลการประกวดกระทงประเภทประยุกต์ศิลป์ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบางลี่เล็ก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนศรีสำราญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบางใหญ่

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนรางโตนด

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนร่วมพัฒนา

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนลาดเข็มทอง

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนเถิดเทิง

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนรางภาษี

รางวัลอนุรักษ์ประเพณีไทย ได้แก่ ชุมชนโพธิ์อ้น


ขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชน 27 พฤศจิกายน 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment