ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์
30 มกราคม, 2024 by
ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3  โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🟢️ ️วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

✅️✅️ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3  โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เพื่อวัดการเจริญเติบโต และเป็นการดูแลสุขลักษณะให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการเรียนรู้

ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3  โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment