ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
25 กุมภาพันธ์, 2022 by
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 25 กุมภาพันธ์, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment