แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 มิถุนายน, 2023 by
แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แทนตำแหน่งที่ว่าง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ๔๐๗๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แทนตำแหน่งที่ว่าง


แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แทนตำแหน่งที่ว่าง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 9 มิถุนายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment