รับซื้อขยะ รับแลกขยะ รับบริจาคขยะรีไซเคิล และเสื้อผ้า ของใช้ รวมถึง รณรงค์ ส่งเสริม เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลนำมาสร้างมูลค่า
3 เมษายน, 2024 by
รับซื้อขยะ รับแลกขยะ  รับบริจาคขยะรีไซเคิล และเสื้อผ้า ของใช้ รวมถึง รณรงค์ ส่งเสริม เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลนำมาสร้างมูลค่า
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


♻️♻️ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับแนวร่วมปฏิวัติขยะเทศบาลเมืองสองพี่น้อง รับซื้อขยะ รับแลกขยะ  รับบริจาคขยะรีไซเคิล และเสื้อผ้า ของใช้ รวมถึง รณรงค์ ส่งเสริม เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลนำมาสร้างมูลค่าด้วยการใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ นำไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยกันใช้ทรัพยากรของโลกอย่างประหยัด ทุกวันศุกร์ ณ ตลาดนัดวัดอัมพวัน

รับซื้อขยะ รับแลกขยะ  รับบริจาคขยะรีไซเคิล และเสื้อผ้า ของใช้ รวมถึง รณรงค์ ส่งเสริม เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลนำมาสร้างมูลค่า
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 3 เมษายน, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment