ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
27 มิถุนายน, 2022 by
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
SPNCITY
| No comments yet


แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)


 สำเนาเรื่อง การขยายเวลาใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่

 ร่างเนื้อหาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
SPNCITY 27 มิถุนายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment