นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องครั้งแรก
23 สิงหาคม, 2021 by
นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564
Administrator
| No comments yet


ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไปมีกำหนด 30 วัน
Download เอกสาร 

นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564
Administrator 23 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment